Dermatit

İnkontinans Alakalı Dermatit (Derin Pişikler)

İNKONTİNANS ALAKALI DERMATİT (PİŞİK)

 • İnkontinans Alakalı Dermatit (IAD), idrar ya da dışkı temasına bağlı deri hasarını tanımlar. IAD, önemli ölçüde rahatsızlığa neden olur ve tedavisi zor, zaman alıcı ve pahalı olabilir.
 • IAD icin kullanılan terimler
  • Bebek bezi/peçete/alt bezi dermatiti
  • Bebek bezi/peçete/alt bezi döküntüsü
  • İritan dermatit
  • Islak lezyonlar
  • Perineal dermatit
  • Perineal döküntü
 •  IAD için temel risk faktörlerinden farkındalığa ihtiyaç olmasına rağmen, uzman paneli, IAD için ayrı bir risk değerlendirme aracı geliştirilmesini önermemektediR.
 • IAD icin temel risk faktorleri şunlardır:■ İnkontinans tipi:– Fekal inkontinans (diyare/katı dışkı)– İkili inkontinans (fekal ve üriner)– Üriner inkontinans■ Sık inkontinans epizotları (özellikle fekal)■ Oklüzif toplama ürünlerinin kullanımı

  ■ Sağlıksız deri durumu (örn. yaşlanma/steroid kullanımı/diyabet nedeniyle)

  ■ Hareketlilikte bozulma

  ■ Bilişsel farkındalıkta azalma

  ■ Kişisel hijyeni sağlayamama

  ■ Ağrı

  ■ Vücut sıcaklığı yükselmesi (pireksi)

  ■ İlaçlar (antibiyotikler, immünosupresanlar)

  ■ Kötü beslenme durumu

  ■ Kritik hastalık.

 • Açık tenli bireylerde, IAD başlangıçta, pembeden kırmızıya değişebilen eritem olarak görünür. Koyu tenli hastalarda ise deri daha solgun, daha koyu, mor, koyu kırmızı veya sarı olabilir13. Etkilenen bölge genellikle sınırları belli olmayan kenarlara sahiptir ve büyük alanlar üzerinde yamalı veya sürekli görünümde olabilir.
 • Altta yatan enflamasyondan dolayı, deri bütünlüğünün bozulmadığı IAD alanları, etkilenmemiş çevre deriye kıyasla daha sıcak ve sert hissedilebilir. Veziküller veya büller, papüller veya püstülleri içeren lezyonlar gözlenebilir. Epidermis, değişen derinliklerde zedelenmiş olabilir; bazı olgularda bütün epidermis aşınarak, nemli, akıntılı dermis açığa çıkabilir.
 • IAD hastaları, etkilenen bölgelerde rahatsızlık, ağrı, yanma, kaşıntı veya karıncalanma hissedebilir. Epidermis sağlam olduğunda bile ağrı yaşanabilir. Ayrıca, IAD gelişimi, kirlenmenin sıklığı ve miktarı ile kötüleşen, bakım yükünde artma, bağımsızlık kaybı, aktiviteler ve/veya uykuda bozulma ve yaşam kalitesinde azalma ile sonuçlanabilir.
 • IAD hastaları ikincil deri enfeksiyonlarına duyarlı olup, kandidiyazis en yaygın olarak görülen IAD ile ilişkili ikincil enfeksiyonlardan biridir.
 • Döküntü, tipik olarak, merkezden başlayıp yayılan parlak kırmızı renktedir . Döküntünün kenarlarından normal derinin içine uzanan satellit lezyonlar (yani toplu iğne başı büyüklüğünde papüller veya püstüller) görülür.
 • Etkilenmiş olabilecek deri bölgeleri incelenmeli: perine, perigenital bölgeler, kalçalar, gluteal kıvrım, uyluklar, bel, alt karın ve deri kıvrımları (kasık, büyük abdominal pannus altı vb.■ maserasyon■ eritem■ lezyonların varlığı (veziküller, papüller, püstüller, vb.)■ erozyon veya denudasyon■ fungal veya bakteriyel deri enfeksiyonu belirtileri.
 • IAD ’den etkilenen derinin dağılımı değişkendir ve derinin idrar ve/veya feçes ile temas derecesine bağlı olarak perinenin (anüs ve vulva veya skrotum arasındaki bölge) çok ötesine uzanabilir.
 • Üriner inkontinansta, IAD, kadınlarda labia majore (dış dudaklar) kıvrımlarını ya da erkeklerde skrotum ve kasık kıvrımlarını etkileme eğilimindedir. Ayrıca alt karın ve anterior ve medial uyluklara kadar uzanabilir. Fekal inkontinans ile ilişkili IAD, perianal bölgeden başlar.
 • İnkontinans, basınç ülserlerinin gelişimi için iyi bilinen bir risk faktörüdür. IAD ve basınç ülserleri birçok ortak risk faktörüne sahiptir ve her iki durum da büyük olasılıkla sağlık durumu kötü ve hareketlilik ile ilgili sorunları olan hastalarda ortaya çıkmaktadır.
 • Bir kez IAD oluştuğunda, yüksek oranda basınç ülseri gelişme riskinin yanı sıra, enfeksiyon ve morbidite riskinde de artış söz konusudur. Basınç ülserleri gelişme riskinin ayrıca, IAD şiddet skorunun artmasıyla birlikte artış gösterdiği de saptanmıştır.
 • IAD’nin önlenmesi ve yönetimi için iki anahtar girişim kritik öneme sahiptir:
 • İnkontinansı yöneterek derinin idrar ve/veya feçes ile temasını azaltmak veya ideal olarak ortadan kaldırmak üzere geri dönüşümlü nedenleri (örn. idrar yolu enfeksiyonu, konstipasyon, diüretikler) saptamak ve tedavi etmek.
 • Yapılandırılmış bir deri bakım rejimi uygulayarak idrar ve/veya feçese maruz kalan deriyi korumak ve derinin etkili bariyer fonksiyonunu yeniden oluşturmaya yardımcı olmak.

İNKONTİNANS ALAKALI DERMATİTİN ÖNLENMESİ

 • Her gün ve her fekal inkontinans epizodundan sonra temizleyin
 • Minimal sürtünme gerektiren nazik bir teknik kullanın, deriyi ovalamaktan kaçının
 • Standart (alkali) sabunlardan kaçının
 • Yumuşak, durulama gerektirmeyen bir sıvı deri temizleyici ya da normal deri pH’sına benzer bir pH’ya sahip (inkontinans için tasarlanmış ve endike olan) önceden nemlendirilmiş bir temizlik mendili seçin
 • Mümkünse, yumuşak, tek kullanımlık, dokuma olmayan bir bez kullanın
 • Temizledikten sonra gerekirse deriyi nazikçe kurulayın

TEDAVİ

 • Kremler, yağ/lipit maddeler ve su emülsiyonları (yani karışımlarıdır) ve anlamlı ölçüde farklılık gösterebilirler. Bir kremin deri koruyucu olarak işlev görebilmesi için, bilinen bir bariyer bileşeni (örn. petrolatum, çinko oksit, dimetikon) tek başına ya da kombinasyon halinde içermesi gerekir.
 • Merhemler, yarı-katı olup, genellikle bir petrolatum baz ile formüle edilir ve kremlerden daha yağlı olabilir.
 • Pastalar, emici materyal (örn.karboksimetilselüloz) ve merhemlerin karışımıdır; soyulmuş nemli deriye yapışabilmek için kıvamı arttırır ancak ovularak temizlenmeleri daha zordur.
 • Losyonlar, etkisiz ya da etkin maddelerin süspansiyonunu içeren sıvılardır.
 • Filmler, bir çözücü içinde eritilmiş bir polimer (örn. akrilat bazlı) içeren sıvılardır. Uygulamanın ardından, deri üzerinde saydam koruyucu bir tabaka oluşturur.
 • Klinisyenler ve bakıcılar, bir hastanın derisine uygulanacak herhangi bir ürünün bileşenlerini kontrol ederek, hastanın duyarlı veya alerjik olduğu herhangi bir madde içermediğinden ve inkontinans hastalarında kullanım için endike olduğundan emin olmalıdır.